Solrosor övervintrar genom att följa dessa '2 steg' och blir fleråriga
2022/12/10

Solrosor finns i många olika sorter, till exempel har dubbla solrosor stora och frodiga blommor med en färgpalett som sträcker sig från milda rosa toner till levande röda och olika blandningar av färger. Dessutom finns det både perenna solrosor och solrosor som växer från frön. De är alla lätta att föröka genom att enkelt sticka ner några skott i krukväxtjord, vilket resulterar i snabb rotning och frodig tillväxt för att skapa vackra solrosplantor.

Under de kyligare höst- och vintermånaderna tenderar solrosornas tillväxt och blomning att sakta ner eller till och med stanna av. Hur kan man då hjälpa solrosorna överleva den kalla vintern och hålla dem friska?

Här är några viktiga åtgärder för vinterperioden:

Lämplig beskärning: För perenna solrosor kan man överväga att beskära och behålla en huvudgren, sedan klippa flera grenar, vilket hjälper till att forma en vacker utseende och främja flerårig tillväxt.

Inomhusisolering: När temperaturen sjunker till runt tio grader, bör solrosorna flyttas inomhus för att undvika skador från låga temperaturer. Särskilt när temperaturen närmar sig noll grader är det nödvändigt att hålla dem inomhus, exempelvis på en balkong, och använda plastpåsar som isolering vid snöfall.

Kontrollerad bevattning: Under vintern kan man minska bevattningen för att hålla jorden något torr, men säkerställ att temperaturen förblir över 5 grader för att överleva vintern smidigt.

Hur man främjar tillväxt och ökad blomning för solrosorna?

Tillräckligt med solljus: Solrosor behöver mycket solljus och bör placeras utomhus där de får direkt solljus. Även med reducerad gödsling kommer de ändå att blomstra rikligt.
Måttlig gödsling: Att tillföra lämplig mängd fosfor- och kaliumgödsel (till exempel organisk gödsel eller kaliumfosfat) hjälper till att öka blomningens frekvens och kvalitet.
Balanserad bevattning: Att kontrollera bevattningen så att jorden inte blir för blöt. För mycket vatten och kvävegödsel kan leda till överdriven blad- och grenväxt på bekostnad av blomning.

Sammanfattningsvis är lämplig beskärning, kontroll av inomhustemperatur, tillräckligt med solljus samt balanserad gödsling och bevattning nyckeln för att odla frodiga solrosor.

AD
Artigo